Eight Immortals

Nationality:
Chinese

Li Xuan, Lu Dongbin, Han Zhongli, Han Xiang, Cao Guojiu, Zhang Guo, Lan Caihe, and He Xiangu are the Eight Immortals of Daoism, who travelled about the world on clouds